Villa Madre Golf & Family, Wisełka
Przyjazd 04 paź 2023
Wyjazd 05 paź 2023
Tło bannera

Regulamin obiektu "Villa Madre" w Wisełce

§ 1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej bądź dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując powyższych czynności Gość potwierdza, że zapoznał z się z Regulaminem i akceptuje jego warunki. 
 2. Regulamin dostępny jest w każdym pokoju, na stronie internetowej obiektu oraz w recepcji.

§ 2 Doba hotelowa

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub w rezerwacji za pośrednictwem booking.com lub w rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego na stronie www.villamadre.pl gość powinien zgłosić pracownikom recepcji jak najszybciej. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 4. Za zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobytu.

§ 3 Zakwaterowanie, pobyt

 1. Recepcja jest czynna od godziny 8:00 do godziny 23:00.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00.
 3. Dokumentem niezbędnym do zakwaterowania gościa jest dokument tożsamości ze zdjęciem. 
 4. Podczas zakwaterowania Gość otrzymuje kartę pobytu, która jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym pobyt, zakupione w trakcie pobytu usługi i stanowi podstawę rozliczenia Gościa z obiektem. 
 5. Przy zakwaterowaniu wymagane jest uiszczenie całej kwoty za pobyt Gościa. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, wpłacona kwota nie będzie zwrócona.
 6. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który:
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkodę na mieniu obiektu lub mieniu Gości bądź szkody na osobie Gości, pracowników lub osobach trzecich,
  • nie wyraża zgody na okazanie dokumentu tożsamości,
  • odmawia zapłaty całej kwoty za pobyt,
  • nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 7. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00.
 8. Osoby niezakwaterowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie w godzinach 8:00-21:00.
 9. Do dyspozycji Gości użycza się miejsce na niestrzeżonym prywatnym parkingu na terenie obiektu.
 10. Obiekt nie akceptuje obecności zwierząt. 
 11. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

§ 4 Usługi świadczone przez obiekt

 1. Gość ma prawo oczekiwać ze strony obiektu warunków odpowiednich do wypoczynku, zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia Gościa oraz jego mienia. 
 2. Pokoje odświeżane są codziennie. Przez odświeżanie rozumie się odkurzanie, ścielenie łóżek, sprzątanie łazienek. Ręczniki wymieniane są w nieparzyste dni pobytu, począwszy od trzeciego dnia pobytu. Pościel wymieniana jest raz na tydzień.
 3. Do dyspozycji Gości na terenie obiektu pozostaje restauracja. Śniadania w formie szwedzkiego stołu wydawane są od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 10:00, a w soboty i niedziele od godz. 8:00 do 10:00. 
 4. Obowiązuje kategoryczny zakaz wynoszenia jedzenia poza teren restauracji. Przygotowywanie przez Gości posiłków na wynos traktowane będzie jako suchy prowiant i będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł.

§ 5 Odpowiedzialność i uprawnienia obiektu

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do gościa.
 3. W przypadku wystąpienia szkody, Gość ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji niezwłocznie, a nie później niż w dniu wyjazdu, w formie pisemnego zgłoszenia z podaniem pełnym danych teleadresowych, opisem zdarzenia, wskazaniem ewentualnych świadków i podpisem poszkodowanego.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który je narusza. 
 5. Obiekt ma prawo obciążyć Gościa opłatą w wysokości 200 zł za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem.
 6. Obiekt ma prawo obciążyć Gościa opłatą w wysokości 800 zł za konieczność dearomatyzacji pokoju bądź innego pomieszczenia w przypadku naruszenia przez Gościa zakazu palenia. 


§ 6 Odpowiedzialność i uprawnienia Gościa

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go Gości. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

§ 7 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. W przypadku pozostawienia rzeczy w obiekcie, Gość ma obowiązek poinformować hotel o pozostawieniu rzeczy oraz podać adres w celu wysłania pozostawionej rzeczy na jego koszt.
 2. W przypadku, gdy Gość nie zgłosi faktu pozostawienia rzeczy, będzie ona przechowywana przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego terminu – zutylizowana. 

§ 8 Postanowienia ogólne 

 1. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu usług, zastrzeżenia należy zgłaszać niezwłocznie. 
 2. Niezgłoszenie zastrzeżeń możliwych do usunięcia przez obsługę obiektu w czasie trwania pobytu wyłącza dochodzenie roszczeń z tego tytułu. 
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają postanowień Regulaminu portalu booking.com i w stosunku do Gości dokonujących rezerwacji za jego pośrednictwem są stosowane łącznie.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij